Smokin' Pixies vs Rough Sox

Game Type: 
Playoff
Date: 
2019-11-03 08:40
Location: 
Lake Nokomis
Cedar Ave & E 50th St
Minneapolis, MN 55417
Field: 
A
TeamForfeitScore
Smokin' Pixies
Rough Sox